Stowarzyszenie przygotowuje opinie i stanowiska w kluczowych sprawach odnoszących się do poszanowania własności intelektualnej w branży audiowizualnej, zgłasza uwagi do proponowanych regulacji.

Na zamówienie Sygnału został przygotowany pierwszy w Polsce raport dotyczący kradzieży treści audiowizualnych w naszym kraju.

Sygnał opracowuje także materiały szkoleniowe i broszury dla organów ścigania.