Sygnał przygotowuje materiały informacyjne i broszury dla organów ścigania. Materiały te zawierają informacje na temat specyfiki kradzieży treści audiowizualnych, form piractwa, podstaw prawnych umożliwiających walkę z tym procederem.