Pierwszy w Polsce raport dotyczący kradzieży treści wideo został przygotowany przez PwC wiosną 2014 roku na zamówienie Stowarzyszenia Sygnał („Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce”). Był punktem wyjścia do podjęcia bardziej zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia kradzieży własności intelektualnej.

Raport pokazał rzeczywistą skalę zjawiska, jego przyczyny, konsekwencje ekonomiczne i wpływ na legalny biznes oraz systemy finansowania przestępczości internetowej. Wskazał też na konsekwencje społeczne - dużą świadomość problemu w polskim społeczeństwie, a jednocześnie obojętność wobec problemu, jakim jest kradzież własności intelektualnej. Zjawisko niejednoznacznej oceny piractwa pokazywały też wcześniejsze badania, realizowane w 2006 i 2010 roku.

01.06.2017
Raport Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, 2017
16.12.2014
Raport PwC dla Stowarzyszenia Sygnał, 2014
16.12.2014
Badania na zlecenie Sygnału, 2010
16.12.2014
Badania na zlecenie Sygnału, 2006
16.12.2014
Ankiety dotyczące piractwa, 2005