STATUT STOWARZYSZENIA SYGNAŁ (tekst jednolity) na dzień 25 czerwca 2018 r.