Stowarzyszenie Sygnał działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Organizuje szkolenia i warsztaty, prowadzi różnorodne działania edukacyjne, przygotowuje raporty i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

Jedną z ostatnich inicjatyw Stowarzyszenia jest kampania skierowana do reklamodawców i domów mediowych w ramach strategii follow the money, uznawanej zarówno przez Komisję Europejską, jak i Radę Europy jako najskuteczniejsze narzędzie walki z kradzieżą treści wideo w celach komercyjnych. Wspierając reklamodawców i domy mediowe w świadomym lokowaniu reklam online, Stowarzyszenie opracowało tabelę zgłaszanych przez firmy członkowskie naruszeń, prowadzi monitoring reklam display w wybranych serwisach naruszających prawo. Działania te dają możliwość regularnej weryfikacji skali problemu oraz pozyskiwania informacji na temat aktywności reklamowej portali nielegalnie dystrybuujących treści wideo, a także reklam zamieszczanych w tych serwisach.