Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, kierowane do różnych uczestników rynku i stron zaangażowanych w ochronę własności intelektualnej.