Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Pile, 31.03-1.04.2016
WALKA Z KRADZIEŻĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO
WALKA Z KRADZIEŻĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

"Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r.W konferencji wzięło udział 70 osób - ekspertów, teoretyków i praktyków. Byli to przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Sygnał, Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji - Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Piotr Niemczyk – były zastępca dyrektora zarządu Wywiadu UOP.

Podczas konferencji zostały przedstawione następujące referaty:

  • „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” - Michał Komar, wiceprezes ZAIKS
  • Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” - Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś - Stowarzyszenie Sygnał
  • „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” - Wojciech Ryżowski, naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
  • „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” - podkom. Krzysztof Lorek, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
  • „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” - podinsp. Robert Kreczmer, Szkoła Policji w Pile
  • „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” - Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk, Stowarzyszenie Sygnał
  • „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” - Andrzej Nieckarz, Związek Producentów Audio - Video
  • „Rynek nielegalnego oprogramowania” - Krzysztof Janiszewski, ekspert IPR
  • „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” - Paweł Sawicki, Business Software Alliance

Podczas wieczoru autorskiego Michała Komara przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.