Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Pile, 19-20.04.2017
WALKA Z KRADZIEŻĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO
WALKA Z KRADZIEŻĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

"Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej" to tytuł konferencji, która odbyła się w Szkole Policji w Pile w dniach 19-20 kwietnia br. Uczestniczyło w niej 50 policjantów z wydziałów ds. walki z PG i Zwalczania Cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji oraz wszystkich komend wojewódzkich. Szkołę Policji w Pile reprezentował Zastępca Komendanta Mariusz Lewandowski, a Zarząd Sygnału: Teresa Wierzbowska, Anna Słoboda, Karolina Makowska, Andrzej Garapich i Jarosław Mojsiejuk. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele innych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Gościem specjalnym był Włodzimierz Sokołowski (Vincent Severski), który wypowiadał się na temat ochrony praw autorskich z perspektywy twórców.

W programie znalazła się problematyka związana z wyzwaniami i sukcesami w walce z kradzieżą treści audiowizualnych, w szczególności w kontekście streamingu, sharingu i hostingu. Omówił je Jarosław Mojsiejuk ze Stowarzyszenia Sygnał. Przypadki rodzimej kradzieży własności intelektualnej przedstawił st. asp. Marcin Chwienda z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie, a rolę GIIF w zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej - Wojciech Ryżowski, Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.
Podczas konferencji został także podjęty temat modeli biznesowych działalności serwisów pirackich, które omówił Piotr Niemczyk, ekspert w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ważnym miejscem w programie był blok poświęcony pośrednikom płatności i ich roli w procesie prania pieniędzy. Tę problematykę przedstawili: Krzysztof Wójcik, Prokurator w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz Krzysztof Mucha z Komisji Nadzoru Finansowego. Zagadnienie anonimizacji płatności za usługi świadczone w sieci omówił st. sierż. Radosław Słabaczewski z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile. Działania realizowane w ramach strategii „follow the money” i specyfikę działań pokrzywdzonych w stosunku do pośredników płatności (usługi o podwyższonej opłacie - sms premium, pośrednicy internetowi, karty płatnicze) zaprezentowali: Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch Stachowicz oraz Łukasz Sternowski  ze Stowarzyszenia Sygnał.

Zjawisko nadużyć telekomunikacyjnych i mechanizmy przestępstw omówił  mec. Maciej  Mackiewicz reprezentujący Orange, rynek nielegalnego oprogramowania z uwzględnieniem zamówień publicznych - Krzysztof Janiszewski, ekspert  IPR. Naruszanie praw autorskich w oparciu o licencję systemów operacyjnych Microsoft było tematem podjętym przez  podkom. Artura Lepalczyka z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji. Naruszenie praw autorskich do programów komputerowych w praktyce sądowej i przegląd najnowszych orzeczeń sądów polskich i europejskich przedstawił adw. Paweł Sawicki, reprezentujący kancelarię Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz Business Software Alliance.Tryb uzyskania danych osobowych sprawcy czynu niedozwolonego popełnionego w Internecie omówił mec. Mikołaj Wojtal, reprezentujący ZPAV.