Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Pile 24-25.04.2014
WALKA Z KRADZIEŻĄ SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO
Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono obecnej formie i skali piractwa oraz sposobom walki z tym procederem zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Teresa Wierzbowska, prezes Stowarzyszenia Sygnał zaprezentowała raport „Analiza wpływu piractwa medialnego na straty gospodarki w Polsce”, przygotowany przez firmę doradczą PwC. To pierwszy tego rodzaju raport naszym kraju, ilustrujący skalę problemu, jego konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Ochronie własności intelektualnej w Internecie był poświęcony panel dyskusyjny, w którym wzięli udział policjanci z Komend Wojewódzkich  Policji,     Biura Służby Kryminalnej KGP, przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Koalicji Antypirackiej i Stowarzyszenia Sygnał.

W programie konferencji znalazły się także studium przypadku - przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej KGP omówili kwestię zabezpieczenia sprzętu  komputerowego a policjanci z KWP w Olsztynie – sprawę nielegalnego serwisu Kinomaniak.tv. O sharingu i streamingu - najczęstszych obecnie  formach piractwa mówili: Marcin Przasnyski z Anti Piracy Protection oraz Jarosław Mojsiejuk ze Stowarzyszenia Sygnał. Andrzej Nieckarz ze ZPAV  przedstawił doświadczenia w pracy z organami ścigania w zakresie dowodów popełnienia czynów zabronionych w świetle ustawy o prawach  autorskich i prawach pokrewnych, a Paweł Sawicki z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – zaprezentował problem obecnych form piractwa  komputerowego w kontekście ochrony praw autorskich do programów komputerowych. O formach nielegalnej dystrybucji oprogramowania mówił  natomiast ekspert IPR Krzysztof Janiszewski, a o związkach między e–hazardem i bezprawnym rozpowszechnianiem – Adam Majchrzak z Izby Celnej  w Opolu.

Podczas konferencji zwrócono także uwagę na międzynarodowe aspekty piractwa. Derek Barnett, brytyjski oficer dochodzeniowy w Nagra /Kudelski Group przedstawił prezentację „Własność intelektualna: jak chronią Brytyjczycy? Kartina TV i Polsky.tv”. Z kolei współpracę międzynarodową organów prokuratury w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa własności intelektualnej w Internecie omówił prokurator Sławomir Piwowarczyk z Prokuratury Generalnej.