Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Pile, 21-22.03.2013
PRZESTĘPCZOŚĆ SKIEROWANA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Własność w Intenecie

W dniach 21–22 marca 2013 roku odbyła się konferencja „Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”, zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile i SDPT SYGNAŁ. Wzięli w niej udział reprezentanci Ministerstwa Finansów, Wydziału ds. walki z Przestępczością Gospodarcza KGP i MSW, eksperci ZPAV, FOTA, firmy Microsoft oraz przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych. Podczas spotkania zostały podjęte tematy związane piractwem, barierami w ochronie własności intelektualnej. Specjalni goście z zagranicy podzielili się doświadczeniami międzynarodowymi, podali przykłady zarówno problemów, jak i sukcesów w walce z piractwem.

Konferencję w Pile otworzyli Policji insp. Jerzy Płowiecki, Komendant Szkoły oraz Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia Sygnał. W programie znalazły się m.in.:

  • Metody działania policji brytyjskiej w zakresie IPR, Derek Barnett, emerytowany policjant brytyjski; Phil Davies z BSkyB oraz przedstawiciele NagraVision
  • Studium przypadku, przedstawiciel KWP w Szczecinie
  • Odpowiedzialność skarbowo-podatkowa naruszycieli IPR, Jacek Góra, Naczelnik w Ministerstwie Finansów
  • Problemy związane z ochroną własności intelektualnej w Internecie, Jarosław Mojsiejuk, Prezes SDPT Sygnał
  • Sharing: co nowego?, przedstawiciele SDPT Sygnał: Zbigniew Taraś, Jakub Kupniewski 
  • Streaming - zagrożenia dla właścicieli prawa autorskiego, Dariusz Poniatowski, SDPT Sygnał
  • Prawne aspekty ochrony praw do oprogramowania, mec. Paweł Sawicki, BSA
  • Organizacja zbiorowego zarządu prawami w procesie karnym, Kazimierz Treger, ZPAV
  • Ochrona znaków towarowych i sposoby obchodzenia zabezpieczeń technicznych przed nieautoryzowanym odtwarzaniem gier PlayStation, Grzegorz  Surowcow, FOTA
  • Naruszanie praw do oprogramowani na przykładzie Microsoft Polska, Krzysztof Janiszewski, Microsoft