Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Szczytnie, 2-4.10.2017
LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W dniach 2-4 października odbyła się Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa w Szkole Policji w Szczytnie. Przedstawiciele Sygnału - Teresa Wierzbowska i Jarosław Mojsiejuk - mówili o skali kradzieży własności intelektualnej, wymiarze gospodarczym piractwa oraz skuteczności walki z przestępczością.

Wśród podejmowanych tematów prezentacji, dyskusji i warsztatów znalazły się także m.in. naruszenia własności intelektualnej w Internecie, sposoby walki z cyberprzestępczością, ataki przeciw systemom informacyjnym, nadużycia wobec dzieci, oszustwa przy płatnościach bezgotówkowych oraz oszustwa w e-commerce. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy z Biura ds. Walki z  Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji  oraz  komendanci i zastępcy komendantów wojewódzkich policji  z całej Polski. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Szkoły, Ministerstwa Cyfryzacji,  KWP, Prokuratury Krajowej, a także oficerowie łącznikowi z USA i Wielkiej Brytanii oraz polscy przedstawiciele w European multidisciplinary platform against criminal threats. Głos zabrali również reprezentanci Związku Banków Polskich, Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Grupy Allegro oraz ZPAV.