Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

Przykłady szkoleń  więcej »

 

Konferencje:


Szkoła Policji w Szczytnie, 28-29.09.2016
INTERNETOWE NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
INTERNETOWE NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

"Internetowe naruszenia własności intelektualnej" to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która odbyła się w dniach 28-29 września 2016 roku w Szkole Policji w Pile. Przedstawiciele Sygnału zaprezentowali na niej tematykę związaną z nielegalną dystrybucją treści wideo oraz z przeciwdziałaniem piractwu. Jarosław Mojsiejuk i Monika Góra omówili zagadnienie pomocy w bezprawnym rozpowszechnianiu utworów audiowizualnych oraz odpowiedzialności prawno-karnej. Z kolei temat „Follow the money, czyli odcinanie serwisów pirackich od płatności – doświadczenia z praktyki organów ścigania i  pokrzywdzonych, w tym Stowarzyszenia Sygnał” zaprezentowały Anna Słoboda i Agnieszka Rauch-Stachowicz. W programie konferencji znalazła się także problematyka współpracy międzynarodowej w zwalczaniu naruszeń własności intelektualnej, sposoby legalizacji środków pochodzących z piractwa, biznesowy model kradzieży i dystrybucji własności intelektualnej w Internecie, ochrona marki i podrabianie znaków towarowych. Podczas spotkania zostały też omówione sposoby blokowania pirackich stron w innych krajach oraz nielegalna dystrybucja filmów.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, kancelarii prawnych, organizacji zajmujących się ochroną IP i walką z piractwem.