Stowarzyszenie Sygnał organizuje i aktywnie uczestniczy w konferencjach, których tematem jest ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem. Wśród zorganizowanych do tej pory konferencji i kongresów znalazły się między innymi: