Stowarzyszenie Sygnał organizuje i aktywnie uczestniczy w konferencjach, których tematem jest ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem. Wśród nich znalazły się między innymi:

19.10.2018
Warszawa, 18-19 października 2018 r.
27.09.2018
Ossa, 25-27 września 2018 r.
15.03.2018
Kijów, 13-15 marca 2018 r.
19.10.2017
Serock, 18-19.10.2017 r.
22.09.2017
Kijów, 18-22 września 2017 r.
09.03.2015
Warszawa, 8 grudnia 2014 r.
09.03.2015
Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6 września 2014 r.
09.03.2015
Warszawa, 28 maja 2014 r.
14.01.2015
Warszawa, 16 kwietnia 2014

2017
TEL SEC 2017
Serock, 18-19.10.2017 r.

W dniach 18-19 października 2017 roku odbyła się w Serocku konferencja organizowana w ramach inicjatywy TelSec, której celem jest stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu w obszarze bezpieczeństwa państwa. W inicjatywie biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Tematyka konferencji:

  • Praktyczne aspekty realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i scenariusze na przyszłość.
  • Wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).
  • Współpraca między operatorami na rzecz ochrony przychodów.
  • Cyberbezpieczeństwo.

Prelegentami konferencji byli m.in. Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska S.A.; Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Orange Polska S.A.; Thomas Lips, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T-Mobile Polska; Jacek Niewęgłowski Prezes Zarządu P4; Wojciech Pytel Członek Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.; Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji; Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

TelSec został zorganizowany przez Orange przy współudziale Polkomtela, P4 oraz T-Mobile Polska. Został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.