Stowarzyszenie Sygnał organizuje i aktywnie uczestniczy w konferencjach, których tematem jest ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem. Wśród nich znalazły się między innymi:

19.10.2018
Warszawa, 18-19 października 2018 r.
27.09.2018
Ossa, 25-27 września 2018 r.
15.03.2018
Kijów, 13-15 marca 2018 r.
19.10.2017
Serock, 18-19.10.2017 r.
22.09.2017
Kijów, 18-22 września 2017 r.
09.03.2015
Warszawa, 8 grudnia 2014 r.
09.03.2015
Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6 września 2014 r.
09.03.2015
Warszawa, 28 maja 2014 r.
14.01.2015
Warszawa, 16 kwietnia 2014

2014
ANALIZA WPŁYWU PIRACTWA NA GOSPODARKĘ
Warszawa, 16 kwietnia 2014

Wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo wynosi ok. 700 mln PLN rocznie, a w 2018 roku straty mogą sięgnąć nawet dwukrotności całego budżetu MKiDN. To jedno ze stwierdzeń, jakie padły 16 kwietnia br. w Warszawie podczas  konferencji poświęconej ekonomicznym skutkom piractwa. „Jeszcze kilka lat temu piractwo internetowe dotyczyło jedynie wąskiej grupy użytkowników. Dziś to już zjawisko powszechne, a jego negatywny wpływ na gospodarkę jest coraz bardziej widoczny. Usługi nielicencjonowanego dostępu do treści są przeważnie doskonale zorganizowane i realizowane w celu czerpania korzyści finansowych. Sektor takich usług urósł do skali przewyższającej legalne serwisy internetowe oferujące w Polsce treści wideo” – mówił Piotr Baranowski, Partner w PwC.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości; Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Kultury i Środków Przekaz; Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji; Piotr Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Podczas spotkania miała miejsce premiera raportu „Analiza wpływu zjawiska piractwa medialnego na straty gospodarcze w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC na zlecenie Stowarzyszenia Sygnał.

Anna Kobylańska, Radca Prawny z Kancelarii PwC Legal przedstawiła przykłady rozwiązań prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej w Europie i wybranych krajach na świecie.

Do wyników raportu i prezentacji odniesiono się podczas panelu „Niekorzystny wpływ zjawiska piractwa na polską gospodarkę: sytuacja obecna, wyzwania na przyszłość, proponowane kierunki zmian”. W dyskusji wzięli udział: Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat; Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI; Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP; dr Dominik Batorski, Socjolog Internetu; Uniwersytet Warszawski; Agnieszka Odorowicz, Dyrektor, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Skala i skutki

Jak wynika z raportu PwC, co piąty Polak regularnie korzysta z serwisów internetowych oferujących nielegalny dostęp do treści wideo – to prawie 30% wszystkich Internautów i aż 94% osób poszukujących treści wideo w Internecie. Jednocześnie większość oglądających treści wideo w Internecie robi to zarówno poprzez źródła legalne jak i nielegalne. Niemal połowa respondentów płaci za dostęp do treści wideo z nielegalnych źródeł. Większość serwisów pirackich jest jednocześnie finansowana przez reklamodawców. Internauci najwięcej czasu poświęcają na oglądanie filmów z nielegalnych źródeł (13 godz. miesięcznie), a najmniej na oglądanie sportu (3,5 godz. miesięcznie).

 „W Polsce skala piractwa jest znacząco wyższa niż na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej czy świata, przy czym należy pamiętać, że koszty tego zjawiska są odczuwalne nie tylko przez twórców, lecz także Skarb Państwa i rynek pracy. Podobną skalę zjawiska w przeliczeniu na jednego Internautę możemy zaobserwować jedynie w Hiszpanii i we Włoszech. Na drugim krańcu, ze stosunkowo niską popularnością piractwa plasują się Niemcy, Wielka Brytania i Japonia, czyli kraje charakteryzujące się jednocześnie stabilnością gospodarczą, jak i poszanowaniem prawa i ochrony własności” – wyjaśniał prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Jak wynika z szacunków PwC, wartość utraconego PKB w wyniku piractwa wideo w Internecie
w 2013 roku wynosi pomiędzy 500 a 700 mln PLN, co stanowi 0,04% całkowitego PKB Polski,
z czego między 170 a 250 mln PLN traci bezpośrednio Skarb Państwa. Straty Skarbu Państwa stanowią równowartość 6-9% budżetu Ministerstwa Kultury lub całość wydatków Ministerstwa na teatry. Ponadto, ograniczenie korzystania z nielegalnych treści mogłoby spowodować utworzenie dodatkowych 6000-6500 miejsc pracy.

 


Zdaniem ekspertów średnioroczne tempo wzrostu piractwa w Polsce w latach 2013-2018 może wynieść między 29% a 54%. W scenariuszu umiarkowanego wzrostu, straty gospodarcze w 2018 roku osiągnęłyby 1,8 mld PLN, a w bardziej pesymistycznym scenariuszu przekroczyłyby 6,1 mld PLN, czyli dwukrotność obecnego budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Wyniki badania pokazują, że deklarowane przyczyny korzystania z serwisów nielegalnie udostępniających treści są w niewielkim stopniu zależne od dochodów gospodarstwa domowego respondenta. Osoby dobrze lub bardzo dobrze oceniające swoją sytuację materialną, również wskazały na brak płatności, jako jedną z głównych przyczyn korzystania z nielegalnych źródeł” – komentował Piotr Baranowski, partner w PwC.

Otoczenie prawne  

Skuteczna ochrona własności intelektualnej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom dostawców usług świadomie czerpiącym korzyści z nielegalnej dystrybucji treści jest utrudniona głównie ze względu na luki prawne, daleko idące wyłączenia odpowiedzialności niektórych podmiotów, nieprecyzyjne definicje prawne, rejestrację serwisów zagranicą, lokowanie serwerów poza terytorium naszego kraju czy rozproszenie podmiotów. Przepisy polskiego prawa autorskiego zostały stworzone w „rzeczywistości analogowej” i nie zapewniają skutecznej ochrony interesom twórców i uprawnionych w oferującej dużo większe możliwości działania „rzeczywistości cyfrowej”.
„Dynamicznie rosnąca wirtualna sfera aktywności wymaga regulacji prawnej, która pozwoliłaby na odpowiednie wyważenie i zabezpieczenie słusznych interesów poszczególnych podmiotów w niej funkcjonujących. Tymczasem, prawo nie nadąża za rozwojem technologicznym, a istniejące regulacje nie zawsze pozwalają na rozstrzygnięcie problemów cyfrowej rzeczywistości, która dawno już przekroczyła założenia przyjęte przy projektowaniu instytucji takich jak np. dozwolony użytek prywatny” – komentuje Anna Kobylańska, adwokat z kancelarii PwC Legal.

Proponowane rozwiązania

„Ze względu na kompleksowość zjawiska konieczne jest zarówno podjęcie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników serwisów internetowych i pokazywanie alternatyw w postaci legalnych źródeł, jak i uszczelnienie systemu regulacji prawnych i penalizacja naruszeń. Kluczowa jest kwestia niwelowania negatywnego wpływu tego zjawiska na gospodarkę, zatem należy wprowadzić rozwiązania skierowane przeciwko nieuczciwym usługodawcom, które utrudnią im czerpanie korzyści finansowych z działalności pirackiej. Oznacza to współpracę z podmiotami umożliwiającymi obecnie finansowanie działalności pirackiej, jak np. banki, operatorzy komórkowi czy reklamodawcy” – mówił Piotr Baranowski, Partner w PwC.

Konferencja współfinansowana przez:

 

Analiza wplywu piractwa na gospodarke - prezentacja  pobierz »
Relacja_Analiza wpływu piractwa na polską gospodarkę  pobierz »
Agenda Konferencji  pobierz »