Kampanie edukacyjne są ważną częścią działań mających na celu ograniczenie piractwa. Ich celem jest zmiana nastawienia do kradzieży własności intelektualnej, a także promocja legalnych serwisów.

Do tej pory zrealizowaliśmy pięć kampanii edukacyjnych.


15.12.2016
Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line
18.01.2015
Stowarzyszenie Sygnał piętnuje piractwo telewizyjne
17.01.2015
Trzecia ogólnopolska kampania przeciwko piractwu telewizyjnemu
16.01.2015
Promowanie legalnego dostępu
15.01.2015
Pierwsza w Polsce kampania edukacyjna na temat piractwa telewizyjnego

2007
WSTYD OD RAZU. KARA ZARAZ POTEM
Trzecia ogólnopolska kampania przeciwko piractwu telewizyjnemu

Kampania Stowarzyszenia Sygnał pod hasłem „Wstyd od razu. Kara zaraz potem” miała zwiększyć świadomość Polaków, że piractwo telewizyjne jest przestępstwem. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na społeczny problem, jakim jest kradzież sygnału telewizyjnego oraz zwiększenie świadomości, że grozi za nie kara, jak za każdą inną kradzież.

Kampania pokazywała, że nielegalny odbiór telewizji to taki sam powód do wstydu jak każda inna kradzież. Na jej potrzeby powstał 30-sekundowy spot telewizyjny, który był emitowany na antenie członków Stowarzyszenia SYGNAŁ: ale kino!, CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Sport, Comedy Central, HBO, HBO2, Kuchnia.tv, MTV, PLANETE, VH1, VIVA. Partnerami akcji są stacje: AXN, Jetix, Kino Polska, National Geographic Channel, TVBiznes, TVN Style, TVN TURBO, Zone Club, Zone Europa, Zone Reality, Zone Romantica, które bezpłatnie udostępniły stowarzyszeniu czas antenowy.

Bannery kampanii były pokazywane na stronach internetowych firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, oraz na portalach: Media2.pl, Medialink.pl, Medialine.pl, MediaNews.com.pl, Mediarun.pl, SATKurier.pl a także – dzięki wsparciu MediaContact – na portalach Onet.pl, WP.pl, Interia.pl.

Spot telewizyjny, przygotowany przez agencję MCC, wyreżyserował Paweł Kloc. Autorem zdjęć był Jarosław Szoda. Spot wyprodukowała Fabryka Spółka Realizatorów Filmowych i Telewizyjnych.

Kampanię poprzedziły badania, które pokazały, jak niejednoznaczne są opinie na temat kradzieży sygnału telewizyjnego. Zostały  przeprowadzone przez GfK Polonia.