Kampanie edukacyjne są ważną częścią działań mających na celu ograniczenie piractwa. Ich celem jest zmiana nastawienia do kradzieży własności intelektualnej, a także promocja legalnych serwisów.

Do tej pory zrealizowaliśmy pięć kampanii edukacyjnych.


15.12.2016
Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line
18.01.2015
Stowarzyszenie Sygnał piętnuje piractwo telewizyjne
17.01.2015
Trzecia ogólnopolska kampania przeciwko piractwu telewizyjnemu
16.01.2015
Promowanie legalnego dostępu
15.01.2015
Pierwsza w Polsce kampania edukacyjna na temat piractwa telewizyjnego

2003
LEGALNA TELEWIZJA NIE BOLI
Pierwsza w Polsce kampania edukacyjna na temat piractwa telewizyjnego

Stowarzyszenie SYGNAŁ zrealizowało kampanię edukacyjną na temat szkodliwości piractwa telewizyjnego pod hasłem „Kradzież sygnału TV to przestępstwo. Legalna telewizja nie boli”. Celem kampanii zrealizowanej przez CANAL+/CYFRY+, HBO oraz UPC było wskazanie, że piractwo telewizyjne jest kradzieżą – przestępstwem karanym przez prawo.

Na kampanię złożyły się kompleksowe działania edukacyjne, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Akcja objęła m.in. szkolenia dla pracowników firm – członków Stowarzyszenia, dotyczące piractwa telewizyjnego i sposobów walki z tym zjawiskiem. Podjęte zostały również działania skierowane do grup opiniotwórczych. Abonenci telewizji zostali powiadomieni o istnieniu problemu poprzez plakaty i ulotki w punktach sprzedaży i w budynkach mieszkalnych. Umieszczone zostały również nalepki na skrzynkach z instalacjami sieci kablowej we wszystkich regionach Polski. Kreację do kampanii przygotowała agencja Corporate Profiles DDB.