Kampanie edukacyjne są ważną częścią działań mających na celu ograniczenie piractwa. Ich celem jest zmiana nastawienia do kradzieży własności intelektualnej, a także promocja legalnych serwisów.

Do tej pory zrealizowaliśmy pięć kampanii edukacyjnych.


15.12.2016
Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line
18.01.2015
Stowarzyszenie Sygnał piętnuje piractwo telewizyjne
17.01.2015
Trzecia ogólnopolska kampania przeciwko piractwu telewizyjnemu
16.01.2015
Promowanie legalnego dostępu
15.01.2015
Pierwsza w Polsce kampania edukacyjna na temat piractwa telewizyjnego

2016
IDEA FOLLOW THE MONEY
Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line

Jesienią 2015 roku Stowarzyszenie Sygnał rozpoczęło kampanię skierowaną do rynku reklamowego "Follow the money. Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line". Jej celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych i przekonanie reklamodawców oraz domy mediowe do lokowania budżetów reklamowych wyłącznie w serwisach działających z poszanowaniem prawa. Odcięcie nielegalnych serwisów od źródeł finansowania ma bezpośredni wpływ na ograniczenie opłacalności ich działalności.

W ramach wdrażania strategii „follow the money” Stowarzyszenie Sygnał bierze także udział lub inicjuje spotkania poświęcone tej koncepcji, prowadzi regularny monitoring serwisów nielegalnie prezentujących treści w celach komercyjnych. Ściśle współpracując ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Stowarzyszenie Sygnał zapewnia wsparcie merytoryczne oraz narzędzia, które pomagają reklamodawcom dokonywać świadomych wyborów przy lokowaniu budżetów reklamowych.

Jeżeli masz wątpliwości, czy portal, na którym umieszczasz reklamy, działa zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami: kampania@sygnal.org.pl

 

Follow the Money PL  pobierz »