Aktualności


Wydarzenia

27.11.2018
W dniu 14 listopada 2018 roku w Londynie odbyła się piąta z rzędu Konferencja „MESA Europe Content Protection Summit” poświęcona ochronie praw własności intelektualnej oraz zwalczaniu piractwa. Przedstawiciel Sygnału był wśród prelegentów spotkania.
Wydarzenia

11.10.2018
„Streaming w Internecie. Modus operandi, monetyzacja, aktualne trendy” to temat, który przedstawił Łukasz Sternowski, członek Zarządu Sygnału na konferencji naukowej „Przestępczość Teleinformatyczna XXI” w Akademii Morskiej w Gdyni (9-11 października br.). Konferencja była poświęcona bezpieczeństwu informacji, elektronicznym instrumentom płatniczym oraz naruszeniom praw autorskich w Internecie.
Wydarzenia

12.07.2018
Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu International Content Protection Summit - konferencji, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Warszawie. W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
Wydarzenia

28.05.2018
Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało kolejne warsztaty dla członków organizacji oraz przedstawicieli innych instytucji i firm zainteresowanych walką z kradzieżą treści audiowizualnych i naruszaniem prawa autorskiego. Podjęto tematy związane ze współpracą z GIIF oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Wydarzenia

15.03.2018
Koalicja Antypiracka przyznała wyróżnienia jednostkom Policji, które w 2017 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Uhonorowano Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie. Nagroda Specjalna trafiła do Szkoły Policji w Pile.
Wydarzenia

07.11.2017
Już 20 procent serwisów nielegalnie dystrybuujących treści wideo to serwisy wyłudzające, wyjaśniali uczestnicy debaty, która odbyła się w redakcji miesięcznika Press. Podkreślali też, że użytkownicy przeznaczają na pirackie treści ponad 900 milionów zł rocznie.
Wydarzenia

20.10.2017
W dniach 18 - 19 października 2017 roku odbyła się w Serocku konferencja organizowana w ramach inicjatywy TelSec, której celem jest stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Wydarzenia

04.10.2017
Jakie są sposoby zabezpieczania kontentu podczas procesu rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji? Jakie obowiązują w tym zakresie standardy? Jakie wyzwania niosą ze sobą nowe kanały dystrybucji? Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci seminarium „Big Data oraz bezpieczeństwo treści audiowizualnych”, które odbyło się 4 października br. w ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydarzenia

28.06.2017
Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał została wybrana do grona członków Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska podczas Walnego Zebrania Członków. Zostały tym samym docenione jej działania promujące własność intelektualną i walkę z piractwem oraz inicjatywy na rzecz rozwoju branży audiowizualnej.
Wydarzenia

31.03.2017
Koalicja Antypiracka przyznała Złote Blachy 2016 jednostkom Policji, które w ub. roku wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Uhonorowano wydziały dw. z cyberprzestępczością KWP w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie oraz wydziały dw. z przestępczością gospodarczą KWP w Olsztynie i KMP w Radomiu. Nagroda Specjalna trafiła do prof. dr hab. inż. Jerzego Kosińskiego i zespołu WSP w Szczytnie.
Wydarzenia

08.03.2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał przyjęło 8 marca 2017 roku sprawozdanie z działalności Sygnału w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe. Podczas spotkania zostały wybrane władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2020. Prezesem zarządu ponownie została wybrana Teresa Wierzbowska.
Wydarzenia

26.10.2016
Zagrożenia związane z nielegalną dystrybucją treści wideo były tematem panelu „Stawka większa niż telewizja”, który odbył się podczas 43 międzynarodowej konferencji PIKE w Łodzi (24-26 października 2016). Podczas konferencji przedstawiciele rynku mediów dyskutowali o bieżących wyzwaniach i zmianach na rynku telewizyjnym.
Wydarzenia

14.10.2016
Przedstawiciele Stowarzyszenia Sygnał wzięli udział w konferencji organizowanej przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w dniach 12-14 października w Jachrance. Spotkanie było poświęcone podniesieniu efektywności współpracy organów ścigania z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej.
Wydarzenia

13.10.2016
„Piractwo – ściganie – współpraca z instytucjami rządowymi” to temat panelu, który odbył się 13 października br. podczas Warsaw International Media Summit. Wśród zagadnień, jakie były poruszone znalazła się m.in. skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce oraz ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.
Wydarzenia

21.09.2016
Przedstawiciele Stowarzyszenia Sygnał wzięli aktywny udział w 10 edycji światowej konferencji International Law Enforcement IP Crime, która odbyła się w Londynie w dniach 19-21 września 2016 r.
Wydarzenia

15.09.2016
Podczas konferencji WIPO w Genewie przed delegatami rządów z całego świata Stowarzyszenie Sygnał prezentowało swoje doświadczenia w zakresie edukacji i budowania świadomości dotyczącej własności intelektualnej.
Wydarzenia

07.06.2016
W dniach 7-9 czerwca 2016 r. Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zorganizowały finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”. O miano najlepszej drużyny służby kryminalnej rywalizowało 16 ekip.
Wydarzenia

05.06.2016
Stowarzyszenie Sygnał uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, jaki został zorganizowany przez Zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku i Sopocie.
Wydarzenia

11.05.2016
Perspektywy implementacji w Polsce art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 roku (tzw. dyrektywa o prawach autorskich w społeczeństwie informacyjnym) to temat kolejnych warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Sygnał.
Wydarzenia

08.04.2016
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj zainicjowała cykl warsztatów dotyczących ochrony własności intelektualnej i realizacji koncepcji „Follow the Money”. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Naruszenia Własności Intelektualnej”, odbyło się 8 kwietnia br.
Wydarzenia

31.03.2016
„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile we współpracy z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 roku.
Wydarzenia

14.03.2016
Rola operatorów telekomunikacyjnych w przeciwdziałaniu nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych online oraz możliwości współpracy z dostawcami kontentu w zakresie walki z piractwem były jednymi z głównych tematów podejmowanych podczas Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL (13-16 marca 2016).
Wydarzenia

05.02.2016
O etycznych, ekonomicznych i prawnych aspektach walki z piractwem i wspieraniu legalnych źródeł kultury dyskutowali 5 lutego br. na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej goście Fundacji Legalna Kultura. Stowarzyszenie Sygnał reprezentowała Teresa Wierzbowska.
Wydarzenia

17.12.2015
Koalicja Antypiracka, której członkiem jest Stowarzyszenie Sygnał, nagrodziła „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek policji wyróżniających się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Uroczystość przyznania nagród za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej i cyberprzestępczością odbyła się w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie.
Wydarzenia

20.10.2015
Do Sygnału dołączyła Telewizja Polska, zwiększając grono członków do 23 firm. „Przystąpienie Telewizji Polskiej do naszego stowarzyszenia jest dla nas bardzo ważnym momentem. Cieszymy się z tej decyzji. Coraz liczniejsza grupa członków umożliwia nam podejmowanie działań na szerszą skalę”, komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia.
Wydarzenia

02.08.2015
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kreatywna Polska, które skupia twórców, członków stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyła prezes Sygnału Teresa Wierzbowska. Rozmowa dotyczyła problemów, z którymi w swojej codziennej działalności boryka się przemysł kreatywny. Podczas spotkania przekazano na ręce marszałek Sejmu propozycje rozwiązań wypracowane przez środowiska twórcze.
Wydarzenia

24.06.2015
W dniach 23-24 czerwca 2015 r. w Szkole Policji w Pile miał miejsce Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”. Podczas ceremonii przemówienie wygłosił Komendant pilskiej Szkoły Policji insp. Jerzy Powiecki. W finale konkursu wyłonieni zostali: najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, najlepszy policjant operacyjno - rozpoznawczy, najlepszy technik kryminalistyczny, najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą.
Wydarzenia

18.05.2015
Do Sygnału dołączyła kolejna spółka medialna - Grupa Onet. Grono członków Sygnału zwiększyło się tym samym do 22 firm. „Przystąpienie Onetu do naszego stowarzyszenia to dowód na dostrzeganie problemu kradzieży własności intelektualnej przez coraz więcej firm działających na naszym rynku. Zainteresowani walką z piractwem są twórcy treści, nadawcy, platformy cyfrowe, operatorzy telekomunikacyjni”, komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia.
Wydarzenia

16.02.2015
Do grona członków Sygnału dołączył 16 lutego br. wiodący operator telekomunikacyjny Multimedia Polska.
Wydarzenia

11.12.2014
Przedstawiciele Sygnału wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”, organizowanej w Szkole Policji
Wydarzenia

27.03.2014
27 marca br. podczas Walnego Zgromadzenia członków został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał.
Wydarzenia

03.03.2014
Kolejne trzy firmy przystępują do Sygnału
Wydarzenia

28.01.2014
Do grona członków Stowarzyszenia SYGNAŁ zostaje przyjęty A+E Networks
Wydarzenia

22.03.2011
Podczas Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia został wybrany nowy zarząd.