Aktualności


Stanowisko

03.07.2018
Jako polscy przedsiębiorcy skupieni w Stowarzyszeniu Sygnał wyrażamy poparcie dla projektu Dyrektywy COM(2016) 593 oraz proponowanego obecnie brzmienia przepisu art. 13. Uważamy, że wprowadzenie przepisów w takim kształcie przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw autorskich i zmniejszenia rosnącej skali piractwa w Internecie w naszym kraju.
Stanowisko

13.12.2014
Podczas Forum IAB, największej corocznej konferencji branży reklamy internetowej, została zainaugurowana akcja promująca nielokowanie budżetów reklamowych w serwisach budujących wartość rynkową na kradzionej własności
Stanowisko

03.03.2014
Stowarzyszenie skierowało korespondencję do prezesa Związku Banków Polskich, zwracając uwagę na problem płatności serwisów pirackich
Stanowisko

09.12.2013
9 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie SYGNAŁ wystosowało pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.
Stanowisko

20.03.2013
W związku ze sporem pomiędzy Polską Izbą Książki, a portalem internetowym Chomikuj.pl SDPT SYGNAŁ pragnie wyrazić pełne poparcie dla Polskiej Izby Książki, podzielając jej krytyczną ocenę działalności portalu.
Stanowisko

05.03.2013
Śledząc dyskusję wokół najnowszych zmian w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Stowarzyszenie SYGNAŁ przedstawia stanowisko wobec czasu reakcji podmiotów świadczących usługi na podjęcie działań po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa w serwisie.
Stanowisko

13.02.2013
Dyskusja wokół własności intelektualnej w Internecie ogranicza się do błędów w konsultacjach międzynarodowych umów mających na celu ochronę własności intelektualnej
Stanowisko

06.02.2012
Przedstawiciele stowarzyszenia SYGNAŁ: Prezes Jarosław Mojsiejuk i Wiceprezes Zbigniew Taraś wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Premiera RP Donalda Tuska na temat ACTA.