Aktualności

$nowCategoryName
Złote Blachy 2015 przyznane
17.12.2015

Po raz kolejny Koalicja Antypiracka, której członkiem jest Stowarzyszenie Sygnał, nagrodziła „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek policji szczególnie wyróżniających się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 grudnia br. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, nagrodami za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej i cyberprzestępczością zostały wyróżnione Komendy Wojewódzkie z Katowic, Opola i Olsztyna, komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. Złotą Blachę otrzymał także Wydział dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

„Złote Blachy” to nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. Koalicja Antypiracka, w skład której wchodzi Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA | The Software Alliance (BSA), wyróżniło w tym roku siedem jednostek Policji.

   
Stowarzyszenie Sygnał uhonorowało nagrodą wspólną za walkę z cyberprzestępczością Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjanci zostali wyróżnieni za wysoki poziom realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości intelektualnej w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, w tym wzorcowego wykorzystywania środków operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Ich determinacja, zaangażowanie i konsekwencja umożliwiły ustalenie mechanizmu przestępczych działań, co zasługuje na szczególne uznanie z uwagi na ich transgraniczny charakter. Dzięki zdecydowanym działaniom doszło do zamknięcia wielu serwisów internetowych bezprawnie rozpowszechniających filmy, seriale i audycje telewizyjne.

 
„Wydziały te doprowadziły do zidentyfikowania i zamknięcia wielu serwisów, które nielegalnie dystrybuowały treści chronione prawem autorskim. Ich sukcesy dowodzą, że wyspecjalizowanie jednostek Policji w walce z cyberprzestęczością i odpowiednie ich wsparcie jest skutecznym sposobem przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, a walka z piractwem, choć trudna, przynosi konkretne rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że w Polsce kradzież własności intelektualnej w Internecie prowadzona jest na ogromną skalę, a straty wynoszą 700 mln zł rocznie - skomentował Jarosław Mojsiejuk, Członek Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

  
Nagrodę wspólną za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości otrzymał od ZPAV Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Policjanci zostali wyróżnieni za zwalczanie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem protokołów aplikacji opartych o technologię peer to peer. Wydział dw. z PG Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przyczynił się także do uzyskania najwyższego w kraju poziomu wykrywalności w ostatnich latach, porównywalnego z przestępstwami popełnianymi poza środowiskiem internetowym.
 
„Proceder nielegalnego rozpowszechniania plików w sieci naraża na ogromne straty zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Jest to problem, który szczególnie w ostatnich latach przybierał na sile. Tym większe słowa uznania należą się policjantom z Katowic i Gliwic, którzy skutecznie walczą z tym zjawiskiem, ujawniając kolejnych użytkowników łamiących w sieci prawa producentów muzycznych i artystów wykonawców” – powiedział mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

Nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej od BSA otrzymał Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i Sekcja dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za doskonałe wyniki w zwalczaniu piractwa na internetowych platformach aukcyjnych, w szczególności za działania z czerwca br., skierowane przeciwko osobom zajmującym się sprzedażą nielegalnie pozyskanych kopii programów komputerowych na ogromną skalę. Działania te dotyczyły jednego z najbardziej aktywnych sprzedawców na znanym portalu aukcyjnym.

„Wzrost efektywności Policji w zakresie wykrywalności tego rodzaju przestępstw to nie przypadek. Dzieje się tak m.in. dzięki modelowej współpracy, jak ta Wydziału z Namysłowa i Sekcji z Opola. Przypomnę głośną sprawę z tego roku, doprowadzoną do końca dzięki profesjonalizmowi i żmudnemu śledztwu – blisko 200 zarzutów postawiła Policja w lipcu tego roku dwojgu mieszkańcom Namysłowa za handel nielegalnym oprogramowaniem na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Wartość oprogramowania oszacowano na 7,5 mln złotych. Ze względu na rozmiar szkody, grozi za to kara nawet do 10 lat więzienia. Jednak mimo tak spektakularnych sukcesów, sytuacja nadal nie jest dobra. Z opublikowanego w 2014 roku badania BSA (Global Software Survey) wynika, że 51 proc. oprogramowania w Polsce używa się bez odpowiednich licencji” – powiedział mec. Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.

Nagrodę ZPAV, Stowarzyszenia Sygnał i BSA otrzymał także Wydział dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie za utworzenie, koordynację i nadzór nad działaniami wydziałów dw. z cyberprzestępczością oraz zwalczanie cyberprzestępczości.

„Wzrost efektywności Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości w dużej mierze wynika z powołania w komendach wojewódzkich wydziałów dw. z cyberprzestępczością. To była trafna decyzja i dobrze się stało, że działania tych wydziałów są koordynowane przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji. Nagroda dla tej jednostki jest uzasadniona także tym, że wydział ten również samodzielnie prowadzi działania przeciw cyberprzestępczości. Mamy nadzieję, że powstały niedawno model walki z cyberprzestępczością będzie rozwijany. I że – na przykład – nie zabraknie dla wydziałów dw. z cyberprzestępczością niezbędnych środków finansowych. W dzisiejszych czasach takie wydatki są niezbędne” – podsumował mec. Marek Staszewski.

Uroczystość wręczania „Złotych Blach” poprowadził mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV) w towarzystwie Andrzeja Puczyńskiego, przewodniczącego Zarządu Związku Producentów Audio Video (ZPAV), Jarosława Mojsiejuka i Zbigniewa Tarasia – członków Zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz mec. Bartłomieja Wituckiego, reprezentującego BSA w Polsce.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: piosenkarka Honorata Skarbek i trener reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn, Stéphane Antiga.