Aktualności

$nowCategoryName
O piractwie w Szkole Policji w Pile
31.03.2016

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r.

   

 

W konferencji wzięło udział 70 osób - ekspertów, teoretyków i praktyków. Byli to przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Sygnał, Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji - Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Piotr Niemczyk – były zastępca dyrektora zarządu Wywiadu UOP.
Podczas konferencji zostały przedstawione następujące referaty:

  • „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” - Michał Komar, wiceprezes ZAIKS
  • Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” - Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś - Stowarzyszenie Sygnał
  • „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” - Wojciech Ryżowski, naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
  • „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” - podkom. Krzysztof Lorek, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
  • „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” - podinsp. Robert Kreczmer, Szkoła Policji w Pile
  • „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” - Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk, Stowarzyszenie Sygnał
  • „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” - Andrzej Nieckarz, Związek Producentów Audio - Video
  • „Rynek nielegalnego oprogramowania” - Krzysztof Janiszewski, ekspert IPR
  • „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” - Paweł Sawicki, Business Software Alliance

Podczas wieczoru autorskiego Michała Komara przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.