Aktualności

$nowCategoryName
O ochronie własności intelektualnej w Kijowie
19.03.2018

Z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) odbyło się w dniach 13-15 marca 2018 roku w Kijowie seminarium  szkoleniowe poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu i budowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie promowania i ochrony praw własności intelektualnej oraz egzekwowania tych praw. Było to pierwsze tego typu spotkanie w regionie Europy Wschodniej.

Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organów ścigania z Polski (Komenda Główna Policji), Białorusi, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy oraz reprezentanci właścicieli praw własności intelektualnej  z  sektora  prywatnego. Z ramienia Stowarzyszenia Sygnał w spotkaniu wzięli udział Agnieszka Rauch (TVN) oraz Michał Otrębski (Cyfrowy Polsat).

Konferencja w Kijowie

Oprócz  omówienia prowadzonych przez Stowarzyszenie działań oraz inicjatyw umożliwiających zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej delegacja Sygnału zaprezentowała  również stosowane metody i narzędzia przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa w Internecie, ze wskazaniem skali tego problemu w Polsce.

- Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że zjawisko naruszeń praw autorskich w sieci jest bardzo złożone, a skala nadużyć ogromna. Potwierdzili też potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej oraz stworzenia narzędzi umożliwiających jeszcze sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy organami ścigania a właścicielami praw – komentowała wydarzenie Agnieszka Rauch.

Podczas seminarium zwrócono również uwagę na potrzebę zbudowania pod auspicjami Interpolu scentralizowanej platformy wymiany informacji międzynarodowej pomiędzy organami ścigania a podmiotami sektora prywatnego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć. - Służyłaby temu m.in. wymiana wiedzy co do kwalifikacji prawnej wykrywanych przestępstw, a także doświadczeń i dobrych praktyk – wyjaśnia Michał Otrębski.

Była to już kolejna międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele Sygnału. Umożliwiła nawiązanie bliższych kontaktów z organizatorami wydarzenia oraz przedstawicielami organów ścigania oraz organizacji i firm z różnych krajów.

Interpol planuje organizowanie cyklicznych spotkań o tej tematyce.