Aktualności

$nowCategoryName
Międzyresortowy Zespół ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego
15.01.2013

Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w pierwszym po długiej przerwie posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat celów strategicznych na lata 2013-2015. Większość dyskutantów podkreśliła, że cele z poprzednich lat w zasadniczej części są nadal aktualne. Należałoby zaakcentować i uwypuklić rolę Internetu jako najważniejszego obecnie medium. Jarosław Mojsiejuk podniósł temat konieczności silniejszej współpracy międzynarodowej tak w aspekcie umów międzynarodowych, jak i wzmocnienia wysiłków dyplomatycznych na rzecz intensyfikacji współpracy polskich służb z zagranicznymi.